HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Quản lý đầy đủ thông tin về nhân viên phòng ban. Kiểm soát nhân viên hiệu quả, chấm công, tính lương, các chức năng nhân sự được đảm bảo.

Khái niệm hệ thống thông tin quản lý nhân sự

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0, sự thay đổi quá nhanh và khôn lường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp buộc phải cải tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn hệ thống, trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Vì con người tham gia vào hai hoạt động cơ bản của tổ chức: vừa là nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện các công việc không thể tự động hóa ( xử lý sự cố, chăm sóc khách hàng, lái xe, bảo vệ,…), vừa là nguồn lực tri thức có vai trò điều khiển các loại nguồn lực khác (vận hành máy, lập trình, hoạch định công việc,…)

hệ thống thông tin quản lý nhân sự

Hơn nữa, nhu cầu tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh đòi hỏi tổ chức phải có nguồn nhân lực đủ mạnh để giải quyết các bài toán phức tạp như tìm kiếm các lợi thế cạnh tranh hoặc tăng hiệu quả kinh doanh. Để tối ưu hóa khả năng này, các nhà quản lý doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhân sự để phát triển được một đội ngũ có tư tưởng và năng lực song hành với mục tiêu của doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin quản lý nhân sự là một hệ thống thông tin dùng để thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền đạt, phân phối các thông tin có liên quan đến nguồn nhân lực trong tổ chức để hỗ trợ cho việc ra quyết định. Hệ thống có vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan, các thông tin do hệ thống mang lại có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định nhân sự tại cơ quan.


0932.847.337