HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Khách hàng

Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM) cho phép người dùng ghi chép, lưu trữ thông minh toàn bộ thông tin trong quá trình chăm sóc khách hàng.

Quản lý Khách hàng/Nhà cung cấp

Trọng tâm của quản lý khách hàng là quản lý khoản công nợ chưa thu và quản lý giá bán.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể quản lý thông tin khách hàng/nhà cung cấp và giá bán theo từng khách hàng một cách chi tiết.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý thông tin đa dạng ở khách hàng một cách chi tiết.
 • Đăng ký nhiều khách hàng một lúc và phân loại theo nhóm khách hàng để có thể dễ dàng quản lý.
 • Có thể cài đặt giá bán phức tạp cho từng khách hàng phù hợp tiện lợi cho người dùng rồi quản lý.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin khách hàng chi tiết

  • Có thể đăng ký thêm các trường dữ liệu khác ngoài các trường dữ liệu đang có sẵn như mã doanh nghiệp, địa chỉ,nơi liên lạc v.v.
  • Thông qua thiết lập danh sách khách hàng thì có thể kiểm tra trực quan thông tin mong muốn như địa chỉ, nơi liên lạc, người phụ trách v.v.
  • Có thể xử lý tìm kiếm và nhập giao dịch như bán hàng, mua hàng, thu tiền, trả tiền v.v trên một màn hình mà không cần chuyển sang các trang hoặc mục khác.
 • Quản lý và đăng ký nhiều khách hàng

  • Có thể đăng ký tất cả khách hàng cần quản lý mà không có giới hạn số lượng.
  • Sử dụng tính năng excel là có thể đăng ký và sửa hàng loạt số lượng lớn khách hàng.
  • Có thể đăng ký nhóm khách như khu vực, toán rồi quản lý khách hàng.
  • Khi xem tình hình bán hàng/ mua hàng, tình hình thu tiền/ trả nợ thì có thể sử dụng nhóm khách hàng đã tạo sẵn rồi tìm kiếm theo nhóm một cách dễ dàng.


0932.847.337