HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Mua hàng

Tự động tính toán số lượng cần đặt mua hàng.

Nếu đặt mua lượng hàng không cần thiết bạn sẽ tốn diện tích kho để lưu trữ hàng hóa,
Nếu đặt mua hàng không đúng lúc có thể bị thiếu hàng, gây trở ngại trong kinh doanh và sản xuất.
Ecount xét đến số lượng dự kiến nhập kho, số lượng dự kiến xuất kho, lượng tồn kho an toàn, tồn kho hiện có v.v...
từ đó tự động tính toán ra số lượng đặt mua phù hợp với tình hình thực tế, điều này giúp đảm bảo duy trì lượng tồn kho phù hợp.

Kiểm tra chi tiết đặt hàng, mua hàng dễ dàng.

Tất cả chi tiết đặt hàng, mua hàng đều được lưu ngay vào sổ sách.
Bạn có thể kiểm tra những chi tiết này phân theo từng mặt hàng/ từng ngày giao hàng với nhiều báo cáo đa dạng.
Đồng thời thuận tiện khi muốn kiểm tra chi tiết đặt hàng, mua hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Quản lý tự động các khoản phải trả.

Số tiền mua hàng được phản ánh tự động thành nợ phải trả.
Bạn có thể kiểm tra một lượt trong cùng một báo cáo về số tiền phải trả theo từng nhà cung cấp, theo từng khoảng thời gian
Và bạn có thể gửi báo cào này cho nhà cung cấp qua Email để hai bên dễ dàng quản lý được chi tiết mua hàng và nội dung thanh toán.
Ngoài ra, có thể giảm bớt thao tác khi tiến hành tạo chi tiết thanh toán ngay trên màn hình nhập mua hàng.

Công việc trở nên dễ dàng hơn với việc liên kết nhiều nghiệp vụ với nhau.

Nhân viên trực tiếp nhập chi tiết yêu cầu mua hàng cho mặt hàng mình muốn.
Người phụ trách mua hàng kiểm tra đơn đặt mua hàng tương ứng và gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp.
Nếu nhà cung cấp nhập ngay thông tin đơn giá trên email nhận được
 

 


0932.847.337