HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Kế toán

Quản lý Kế toán

Dễ dàng quản lý chứng từ kế toán, đơn hàng, hóa đơn, tài khoản một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Đảm bảo mọi nghiệp vụ kế toán theo chuẩn hóa.


0932.847.337