HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Kiểm soát Tài chính

Kiểm soát Tài chính

Kiểm soát mọi dòng tiền vào ra của doanh nghiệp theo cách trực quan nhất, kiểm soát báo cáo tài chính một cách chính xác.


0932.847.337