HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Vận chuyển

Quản lý Vận chuyển

Nhập dữ liệu nhanh hơn thông qua việc sử dụng hình ảnh chi phí hoặc hóa đơn. Quản lý đối chiếu thông tin nhập và tài liệu gốc.

Nhập dữ liệu nhanh hơn thông qua việc sử dụng hình ảnh chi phí hoặc hóa đơn. Quản lý đối chiếu thông tin nhập và tài liệu gốc.


0932.847.337