HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Hợp đồng - Ký

Quản lý Hợp đồng - Ký

Khởi tạo và quản lý hợp đồng điện tử một cách hiệu quả, kết hợp với chữ ký điện tử bảo vệ và xác thực tài liệu, hợp đồng.


0932.847.337