IOS VÀ ANDROID PHẢI THAY ĐỔI VÌ COVID-19

Đại dịch bùng phát khiến đời sống thay đổi nhiều mặt. Chính những chiếc smartphone của chúng ta cũng thay đổi để đáp ứng thực tế mới. Nhiều tính năng mới trên iOS 15, Android 12 tập trung vào nhu cầu học tập, làm việc tại nhà mùa dịch.

SBY Group

Ảnh hưởng của đợt tái bùng phát đại dịch COVID-19 cho đến nay và sắp đến là không nhỏ, đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều đã, đang và có dự định sẽ ứng dụng số hóa hay chuyển đổi sang mô hình làm việc từ xa để thích ứng với tình hình dịch bệnh, đảm bảo hoạt động kinh doanh.

0908531118