IOS VÀ ANDROID PHẢI THAY ĐỔI VÌ COVID-19

Đại dịch bùng phát khiến đời sống thay đổi nhiều mặt. Chính những chiếc smartphone của chúng ta cũng thay đổi để đáp ứng thực tế mới. Nhiều tính năng mới trên iOS 15, Android 12 tập trung vào nhu cầu học tập, làm việc tại nhà mùa dịch.

Đại dịch bùng phát khiến đời sống thay đổi nhiều mặt. Chính những chiếc smartphone của chúng ta cũng thay đổi để đáp ứng thực tế mới. Nhiều tính năng mới trên iOS 15, Android 12 tập trung vào nhu cầu học tập, làm việc tại nhà mùa dịch.
iOS 15 và Android 12 đã phản ánh những thay đổi của cuộc sống, bao gồm cách chúng ta học tập, làm việc trong bối cảnh mới sau hơn một năm bùng dịch. Trong khi iOS 15 bổ sung nhiều tính năng phục vụ làm việc tại nhà lẫn văn phòng, Android 12 tập trung vào những thay đổi trong giao diện giúp người dùng thao tác nhanh chóng, hiệu quả hơn. Quyền riêng tư cũng là yếu tố được quan tâm trên các hệ điều hành mới.

0908531118